Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Công trình Vườn ươm
187 Khu phố 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương

Email: vanngocle20@yahoo.com;         truong020879@yahoo.com.vn

Công ty TNHH MTV Cây xanh Khánh Hưng

Công ty TNHH MTV Cây xanh Khánh HưngXin vui lòng liên lạc:

ĐT: 0650 35 66117

0913 95 47 57

0982 15 11 68

0916 58 00 58

Fax: 0650 35 64526

Trang chủ

Giới thiệu

Dịch vụ

Công trình

Vườn ươm